Kosten, vergoeding en verwijzing

Helen Althuizen coaching | psychotherapie | re-integratie heeft sinds 2013 contracten met alle zorgverzekeraars voor psychotherapie, behalve met VGZ en DSW. De praktijk hanteert marktconforme tarieven voor haar diensten coaching en re-integratie. Alleen de werkelijk bestede tijd wordt in rekening gebracht. 

U kunt de praktijk altijd op eigen initiatief –zonder verwijsbrief- bellen voor nadere informatie over coaching en/of re-integratie.

Elk traject begint met een intakegesprek. Tijdens de intake besluit u om door te gaan met vervolgsessies of niet. Lees meer over de werkwijze en duur van sessies.

Verwijzing en vergoeding


Psychotherapie

Voor psychotherapie is altijd een verwijsbrief nodig van de huisarts. Psychotherapie valt onder de basisverzekering (zowel basis GGZ als gespecialiseerde GGZ) indien er sprake is van een door uw zorgverzekering erkende DSM-diagnose. Onder deze voorwaarde worden alle kosten minus het eigen risico vergoed door uw zorgverzekeraar.

Bij annulering van een afspraak binnen 24 uur voor aanvang wordt aan u zelf €100,— in rekening gebracht voor een sessie van 60 minuten, ongeacht de reden. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Let op! Vanaf 1 januari 2022 neemt Helen Althuizen geen nieuwe cliënten meer aan voor psychotherapie-trajecten wegens het afbouwen van haar psychotherapie-praktijk.

Coaching

  • Ondernemers kunnen de kosten fiscaal aftrekken als bedrijfskosten.
  • Particulieren kunnen de kosten fiscaal aftrekken indien de coaching als scholing kan worden aangemerkt die nodig is om kennis/vaardigheden te behouden of verbeteren om inkomen uit arbeid te verwerven of te behouden.
  • Werknemers hebben een verwijzing of akkoord nodig van hun leidinggevende of personeelszaken. De kosten zijn voor de werkgever fiscaal aftrekbaar.

Bij annulering van een vervolgsessie binnen 48 uur voor aanvang is 100% betaling verschuldigd.

Re-integratie

Werknemers hebben voor arbeidsre-integratiebegeleiding een verwijzing nodig van hun leidinggevende, personeelszaken of de bedrijfsarts van hun organisatie. De kosten zijn voor de werkgever fiscaal aftrekbaar.

Bij annulering van een vervolgsessie binnen 48 uur voor aanvang is 100% betaling verschuldigd.