Opleiding, werkervaring en registraties

Helen Althuizen (1959)
Coachingspsycholoog
Psychodynamisch psychotherapeut (BIG-geregistreerd)
GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd)

Opleidingen

1983
Tilburg University (doctoraal) Psychologie, Hoofdrichting Klinische Psychologie en Psychotherapie

1992
RINO (postdoctoraal), Basisopleiding Psychodynamische Psychotherapie

1996
Hogeschool Alkmaar, Managementopleiding

Cursussen

Diverse cursussen op het gebied van werkgerelateerde problematiek, oplossingsgericht coachen en persoonlijkheidsleer.

Werkervaring

1985 - 1998
Helen Althuizen werkte onder andere 12 jaar als Psychotherapeut bij diverse Riaggs in Nederland waar zij individuele- en groepstherapie gaf aan adolescenten en volwassenen. Zij was 5 jaar werkzaam bij Riagg West Friesland als Hoofd Afdeling Psychotherapie en werd daar later ook aangesteld als Coördinator Arbeidshulpverlening. In de functie van Hoofd was zij onder meer verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie en beleidsvoorbereiding psychotherapie. Daarnaast ontwikkelde zij een nieuwe vorm van hulpverlening voor arbeidsgerelateerde problematiek en begeleidde zij re-integratietrajecten.

1998 - 2002
Als Psycholoog/Consultant bij outplacementbureau Claessens Nederland begeleidde zij van 1998 tot 2002 verandering-van-werkkring-trajecten, voerde psychologisch onderzoek en assessments uit en gaf trainingen en workshops. Namens Claessens was zij landelijk expert op het gebied van psychodiagnostiek en zij ontwikkelde voor het bureau de nieuwe dienst Management Coaching.

2002 - heden
Sinds 2002 heeft zij haar eigen praktijk Helen Althuizen coaching | psychotherapie | re-integratie in Haarlem. Zij begeleidt veel particulieren, professionals, managers en medewerkers op het gebied van persoonlijke ontwikkeling/talentontwikkeling.

2003 - heden
Naast haar eigen praktijk verrichtte zij van 2003 tot 2018 trainingen op het gebied van samenwerking en individuele coaching voor trainingsbureau Twee of meer. Vanaf 2018 tot 2021 gaf ze trainingen zelfleiderschap en teamtrainingen met Intrinzis.
Voor psychologisch adviesbureau Ascender verrichtte zij sinds 2002 coachings- en re-integratietrajecten en coördineerde zij de regionale intervisiebijeenkomsten voor de psychologen tot eind december 2022. Van januari 2017 tot juli 2022 was zij penningmeester in het bestuur van Rondom Psychotherapie.

Helen neemt een sabbatical van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023.

Registraties en lidmaatschap beroepsverenigingen

KvK-nummer Althuizen Coaching & Advies: 34377783 
BIG-registratie GZ-Psycholoog (39040348225)
BIG-registratie Psychotherapeut (59040348216)
In bezit van Kwaliteitsstatuut, deze ligt ter inzage op de praktijk
In bezit van Visitatiecertificaat LVVP