Opleiding, werkervaring en registraties

Helen Althuizen (1959)
Coachingspsycholoog
Psycholoog NIP
Registerpsycholoog NIP/Arbeid&Organisatie
Psychodynamisch psychotherapeut (BIG-geregistreerd)
GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd)

Opleidingen

1983
Tilburg University (doctoraal) Psychologie, Hoofdrichting Klinische Psychologie en Psychotherapie

1992
RINO (postdoctoraal), Basisopleiding Psychodynamische Psychotherapie

1996
Hogeschool Alkmaar, Managementopleiding

Cursussen

Diverse cursussen op het gebied van werkgerelateerde problematiek, oplossingsgericht coachen en persoonlijkheidsleer.

Werkervaring

1985 - 1998
Helen Althuizen werkte onder andere 12 jaar als Psychotherapeut bij diverse Riaggs in Nederland waar zij individuele- en groepstherapie gaf aan adolescenten en volwassenen. Zij was 5 jaar werkzaam bij Riagg West Friesland als Hoofd Afdeling Psychotherapie en werd daar later ook aangesteld als Coördinator Arbeidshulpverlening. In de functie van Hoofd was zij onder meer verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie en beleidsvoorbereiding psychotherapie. Daarnaast ontwikkelde zij een nieuwe vorm van hulpverlening voor arbeidsgerelateerde problematiek en begeleidde zij re-integratietrajecten.

1998 - 2002
Als Psycholoog/Consultant bij outplacementbureau Claessens Nederland begeleidde zij van 1998 tot 2002 verandering-van-werkkring-trajecten, voerde psychologisch onderzoek en assessments uit en gaf trainingen en workshops. Namens Claessens was zij landelijk expert op het gebied van psychodiagnostiek en zij ontwikkelde voor het bureau de nieuwe dienst Management Coaching.

2002 - heden
Sinds 2002 heeft zij haar eigen praktijk Helen Althuizen coaching | psychotherapie | re-integratie in Haarlem. Zij begeleidt veel particulieren, professionals, managers en medewerkers op het gebied van persoonlijke ontwikkeling/talentontwikkeling.

2003-heden
Naast haar eigen praktijk verricht zij sinds 2003 trainingen op het gebied van samenwerking en individuele coaching voor trainingsbureau Twee of meer. Voor psychologisch adviesbureau Ascender verricht zij sinds 2003 coachings- en re-integratietrajecten en coördineert zij de regionale intervisiebijeenkomsten voor de psychologen. Sinds januari 2017 is zij penningmeester in het bestuur van Rondom Psychotherapie. Sinds 2018 geeft ze trainingen zelfleiderschap en teamtrainingen met Intrinzis.

Registraties en lidmaatschap beroepsverenigingen

BIG-registratie GZ-Psycholoog (39040348225)
BIG-registratie Psychotherapeut (59040348216)
Psycholoog-NIP
Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie
In bezit van Kwaliteitsstatuut