Werkwijze

Alle sessies vinden plaats in de praktijkruimte in Haarlem. Een sessie psychotherapie of re-integratie duurt 1 uur. Een coachingsessie in de regel 1,5 tot 2 uur.

Intakegesprek

Elk traject begint met een intakegesprek met dezelfde duur als een sessie (zie hierboven). Halverwege de intake besluit u of u door wilt gaan met de intake en vervolgsessies wilt of niet. Gaat u niet door, dan is de intake kosteloos. Lees meer over kosten en vergoeding van vervolgsessies.

Offerte of behandelplan

Na het intakegesprek voor coaching of re-integratie ontvangt u of uw werkgever een offerte. Gaat het om psychotherapie, dan ontvangt u een behandelplan. De offerte en het behandelplan beschrijven de probleemanalyse, werkdoelen, plan van aanpak en (indien mogelijk) een indicatie van de trajectduur. De frequentie van de vervolgsessies wordt met u afgestemd; indien mogelijk vinden de sessies op een vaste tijd plaats.

Beroepscode, klachtenprocedure en geschillen

Helen Althuizen hanteert de beroepscode en klachtenprocedure van de landelijke brancheorganisaties LVVP (voor psychotherapie) en is geregistreerd bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ praktijken van de NVP.

Wachtlijst

De praktijk werkt niet met wachttijden. Indien er plek is in de praktijk kan de intake binnen 2 weken plaatsvinden. In de intake voor eventuele psychotherapie komen Uw klachten, actuele situatie, levensgeschiedenis en ingrijpende gebeurtenissen aan de orde. Indien er binnen de intake gedacht wordt aan psychotherapie, volgen er na de intake een aantal onderzoeksgesprekken. Doel daarvan is om te komen tot een gericht behandeladvies, of een verwijzing naar derden. Dit kan ook de huisarts zijn.

Crisissituaties

In crisissituaties kunt u telefonisch contact zoeken met uw huisarts of de dienstdoende huisarts via de huisartsenspoedpost. In overleg met de arts kunt u eventueel ook contact opnemen met de crisisdienst van de GGZ.

Stappenplan bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling 

Als vrijgevestigd zorgaanbieder ben ik verplicht me te houden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De LvvP heeft hiervoor een stappenplan opgesteld.