Werkwijze

Alle sessies vinden plaats in de praktijkruimte in Haarlem. Een sessie psychotherapie of re-integratie duurt 1 uur. Een coachingsessie in de regel 1,5 tot 2 uur.

Intakegesprek

Elk traject begint met een intakegesprek met dezelfde duur als een sessie (zie hierboven). Halverwege de intake besluit u of u door wilt gaan met de intake en vervolgsessies wilt of niet. Gaat u niet door, dan is de intake kosteloos. Lees meer over kosten en vergoeding van vervolgsessies.

Offerte of behandelplan

Na het intakegesprek voor coaching of re-integratie ontvangt u of uw werkgever een offerte. Gaat het om psychotherapie, dan ontvangt u een behandelplan. De offerte en het behandelplan beschrijven de probleemanalyse, werkdoelen, plan van aanpak en (indien mogelijk) een indicatie van de trajectduur. De frequentie van de vervolgsessies wordt met u afgestemd; indien mogelijk vinden de sessies op een vaste tijd plaats.

Beroepscode en klachtenprocedure

Helen Althuizen hanteert de beroepscode en klachtenprocedure van de landelijke brancheorganisaties NIP (voor coaching en re-integratie) en LVVP (voor psychotherapie).

Wachtlijst

De praktijk werkt niet met wachttijden. Indien er plek is in de praktijk kan de intake binnen 2 weken plaatsvinden. In de intake voor eventuele psychotherapie komen Uw klachten, actuele situatie, levensgeschiedenis en ingrijpende gebeurtenissen aan de orde. Indien er binnen de intake gedacht wordt aan psychotherapie, volgen er na de intake een aantal onderzoeksgesprekken. Doel daarvan is om te komen tot een gericht behandeladvies, of een verwijzing naar derden. Dit kan ook de huisarts zijn.