Re-integratie

 • Ik ben gedeeltelijk arbeidsongeschikt, omdat ik psychische problemen heb.
 • Ik wil wel weer werken, maar ik zie enorm op tegen de stress en werkdruk.
 • Wat er op het werk gebeurd is heeft me diep gekwetst, ik wil niet meer terug.
 • Ik ben emotioneel niet sterk genoeg om te kunnen werken.

Wat hebt u nodig om gezond terug te keren?

Zit u ziek thuis vanwege psychische klachten? Met een goede probleemanalyse en een resultaatgerichte behandeling legt Helen Althuizen de basis voor een succesvolle terugkeer naar werk. Met haar brede kennis en ervaring als registerpsycholoog NIP/Arbeid&Organisatie, psychotherapeut en coach heeft zij alles in huis om uw re-integratieproces optimaal te faciliteren. Zij begeleidt uw herstel en stemt oplossingen samen met de bedrijfsarts goed af op wat u en uw werkgever nodig hebben.

Weer in balans en met nieuwe energie aan het werk

Het eerste deel van het re-integratietraject is gericht op uw psychische herstel. Zodra u mentaal en emotioneel weer sterk en in balans bent, start het re-integratieproces in nauw overleg met de bedrijfsarts en alle betrokkenen binnen de organisatie waar u werkt. Er wordt dan gericht gewerkt aan doelen en eisen waaraan u moet voldoen. Helen Althuizen maakt daarbij gebruik van effectieve methodieken zoals mindfulness en oplossingsgericht werken.

Doelen waaraan tijdens het re-integratietraject wordt gewerkt:

 • herstellen persoonlijke balans (mentaal, emotioneel);
 • hervinden veerkracht en werkplezier;
 • weer initiatieven kunnen en durven nemen;
 • veranderen van niet-werkende gedachten, gevoelens en gedrag;
 • herkennen van negatieve emoties en ermee leren omgaan;
 • inzicht in het werkproces en time management;
 • oplossingsgericht samenwerken met collega‚Äôs.

Helen Althuizen biedt naast re-integratie ook coaching in Haarlem. Bel na 1 juli 2023 voor meer informatie of een afspraak: 06 - 5460 5978